Scenekunstnere i Norge

 

Støtte/Tilskudd

For hele landet

 

 

 

Norsk Kulturråd

- Gir tilskudd til å fremme kunstnerlig virksomhet.

 

Fond for utøvende kunstnere
- Gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere.

 

Fond for lyd og bilde
- Fremmer produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak og fordeler

til beste for rettighethavere innenfor musikk, scene og film.

 

Scenekunstbruket

- Forvalter produksjonsmidlene til scenekunst for barn og unge innenfor

Den kulturelle skolesekken (DKS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenekunstnere.no©2012

post@scenekunstnere.no